Chia sẻ

Đến khi nào buông được?

7/08/2013 10:03:00 SA

Thưa Thầy, trước nay con hiếm khi tu tập và thi thoảng chỉ nghe thuyết pháp thôi ạ, ý con là chưa luyện tập pháp môn nào cả. Giờ đây nghe thầy nói là không cần pháp nào cả vậy con biết làm sao? Theo như con hiểu thì luyện nhiều pháp môn trước đã rồi đến lúc được rồi BUÔNG HẾT 1 PHEN như thầy nói thì mới là TU thiền tuệ phải không ạ?

Trả lời:
Thầy chưa bao giờ nói không cần pháp nào hoặc pháp môn nào mà thầy chỉ nói không cần theo phương pháp chế định hoặc pháp môn phương tiện nào cũng vẫn có thể trực nhận được pháp. Đơn giản là vì không có phương pháp chế định hay pháp môn phương tiện nào do con người đặt ra có thể chính xác hơn sự vận hành tự nhiên của pháp.

Do đó Phật dạy cứ ngay nơi sự vận hành của thân thọ tâm pháp mà thấy thôi là giác ngộ giải thoát. Còn nếu con cảm thấy chưa đủ khả năng trực nhận sự thật ngay nơi thân thọ tâm pháp thì cứ theo phương pháp hoặc pháp môn phương tiện cho đến khi nào buông được thì buông.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét