Chia sẻ

Người chết có liên hệ với người sống được không?

6/05/2013 06:02:00 CH

Thưa thầy, Con có thắc mắc này - Con người khi chết rồi, cái mà đạo Phật gọi là thần thức sẽ đi đâu? Họ sẽ theo nghiệp mà sinh vào cõi nào đó hay sao? Nếu một khi họ đã đi vào cõi khác, họ còn liên hệ gì với người thân còn sống không?

Trả lời:
Đúng là người sau khi chết sẽ tái sinh vào một cảnh giới tương ứng với nghiệp mà họ đã tạo. Có những cõi giới không thể liên lạc được với người thân còn sống, nhưng cũng có cảnh giới liên lạc được dễ dàng, nhất là cõi trời Dục giới và cõi Âm (Peta và Asura). Cõi Âm là cõi của những người đã chết nhưng vẫn còn quyến luyến vợ chồng, con cái, tài sản hay nghề nghiệp v.v... nên tưởng rằng mình vẫn là ông A bà B như lúc còn sống, tuy rằng đời sống bây giờ không như cũ nữa. Một số trong những người Âm này có thể báo mộng, hiện hình cho người thân thấy. Đó là chuyện bình thường mà nhiều người đã trải nghiệm qua và kể lại, không có gì là lạ cả.

Con cảm ơn thầy đã đọc lá thư dài dòng kia. Con lại thắc mắc, giả như người thân đã mất gần 70 năm mà vẫn còn báo mộng, như vậy họ vẫn còn trong cõi kia, chưa tái sinh hả thầy? Vậy họ có thấy mồ mả mình không? Thấy xác mình không? Theo lá thư trước của con, lẽ ra họ thấy mồ mả mình rồi thì phải nhận ra mình đã chết, phải không thầy? Nếu họ vẫn ở trong cõi Âm, vậy họ có khổ vì quyến luyến với cõi người không? Có nên cầu siêu không, thưa thầy?

Trả lời:
Mặc dù thấy mồ mả hay xác thân đã tan rả nhưng một phần do tưởng một phần do nghiệp nên họ thấy họ vẫn là ông A, bà B... rất lâu cho đến khi hết nghiệp hoặc nhờ thân nhân làm phước hồi hướng mà họ hoan hỷ với phước ấy thì mới thoát khỏi cõi Âm.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét