Chia sẻ

Làm sao biết mình thích hợp pháp tu nào?

6/18/2013 11:04:00 SA

Kính Thầy,
Phật dạy có tới 84 ngàn pháp môn tu tập, tùy theo căn cơ cuả mỗi người. Làm thế nào để con có thể biết là mình thích hợp với pháp tu gì để thực hành có kết quả để chuyển hoá được tham sân si của mình? Con kính xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho. Con thành tâm kính lễ Thầy.

Trả lời:
Thực ra 84 ngàn là cách nói của người Ấn Độ thời bấy giờ để ám chỉ con số không thể đếm được. Nghĩa là có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu pháp môn tu, bởi vì mỗi sinh thể tự mình là pháp môn tu của chính mình. Mỗi sinh thể chỉ qua chính mình mà học ra bài học giác ngộ giải thoát của mình mà thôi.

Đó là lý do vì sao đức Phật dạy:
"Attà'hi attano nàtho. Ko'hi nàtho parasiyà. Attanà'va sudantenna. Nàtham labhati dullabham." - Tự mình nương tựa chính mình. Không nào ai khác cho mình tựa nương. Tự tâm thanh tịnh tỏ tường. Là nơi nương tựa diệu thường hiếm thay.

Vậy đơn giản là con trở về trọn vẹn trong sáng biết mình thì con sẽ thấy ra trong đó bài học giác ngộ "diệu thường hiếm thay" chứ đâu cần tìm kiếm đâu xa.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét