Chia sẻ

Không chấp thủ giới luật một cách cứng nhắc

6/12/2013 09:22:00 SA

Kính thưa Thầy, con đã thọ bồ tát giới năm 2012 và đã ăn chay trường được 1 năm sau đó con bị bịnh lao phổi nên không thể ăn chay được vì phải chích và uống quá nhiều thuốc.
Theo tư vấn của bác sĩ con đã bị bịnh này lần thứ 2 (vì năm 1978 con đã bị một lần), nếu tiếp tục để sức khỏe xuống dốc thì con không thể điều trị nữa ở lần thứ 3.
Điều con muốn hỏi là không trường chay mà chỉ ăn chay tháng 10 ngày vậy con có bị phạm giới không? Con phải làm sao đây Thầy? Kính mong Thầy chỉ dây cho con.

Trả lời:
Giới là điều học (sikkhàpada) giúp chúng ta học ra hành động đúng sai thiện ác một cách thực tế chứ không phải là điều răn cấm mang tính hình thức quy định hay ràng buộc bên ngoài. Nếu chấp vào hình thức của giới mà không thấu rõ nội dung ý nghĩa thực sự của nó thì vẫn gọi là giới cấm thủ,  một trong 10 ràng buộc không thể giác ngộ giải thoát được. Một người thông suốt giới sẽ biết uyển chuyển tuỳ trường hợp chứ không chấp thủ một cách cứng nhắc. Và vì là điều học nên mỗi người phải tự mình học ra bài học uyển chuyển đó để giác ngộ chứ không nên ỷ lại vào quan điểm của ai khác.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét