Thơ

Tiếng chuông ngân

6/17/2013 09:40:00 SA

Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân
Bão táp phong ba đã bao lần
Tiếng cười hồn nhiên chiều mưa ấy
Ngàn năm còn lại tiếng chuông ngân...
Pháp Thuận

Những bài viết liên quan

1 Nhận xét