Buông

Chỉ có trí tuệ mới đoạn trừ phiền não

6/28/2013 01:58:00 CH

“Bạn tham thiền để tìm bình an tĩnh lặng. Sự bình an tĩnh lặng mà người ta nói là sự bình an tĩnh lặng chỉ làm dịu tâm chứ không phải là để loại trừ phiền não.

Khi tâm bình an thì phiền não tạm thời bị đè nén như tảng đá tạm thời đè lên cỏ. Khi nhấc tảng đá đi thì chỉ trong một thời gian ngắn cỏ lại mọc lên như cũ. Cỏ không bị chết thật mà chỉ bị đè thôi.

Khi ngồi thiền cũng tương tự như vậy. Tâm bình an tĩnh lặng nhưng phiền não chưa được tận diệt. Bởi thế, nếu chỉ định tâm thì chỉ là an tĩnh tạm thời. Muốn thật sự tìm bình an tĩnh lặng, bạn phải phát triển trí tuệ. Sự bình an tĩnh lặng đến từ trí tuệ thì phiền não sẽ bị tận diệt”.

Ajahn Chah


Hỏi: Như vậy, theo như Ngài Achan Chah nói thì con phải làm sao để phát triển trí tuệ? Có phải là cần phải quán chiếu? Quán thế nào? Quán nhân duyên hay xoay lại xem xét cái nào chân cái nào giả? Trong khi Hòa Thượng Bổn Sư của con thì dạy chỉ cần nhìn cho ra mình đang khởi vọng thì nó tự tan biến. Riêng Thầy thì dạy không cần làm gì cả chỉ cần thận trọng quan sát các pháp (tâm tư cảm xúc của mình) như nó đang là. Thật ra con đang bị lúng túng không biết phải làm sao.

Trả lời:
Ngài Ajhan Chah nói đúng và thầy con nói cũng đúng, nhưng để thực hiện được điều đó thì chỉ cần thấy pháp đến đi sinh diệt một cách trung thực, đừng nghĩ đúng sai, cũng đừng lấy bỏ, chỉ thấy thôi, thấy như nó đang là... tức là thiền Vipassanà, là Kiến Tánh. Con cứ thường trở về trọn vẹn trong sáng biết mình là được.

trungtamhotong.org


Những bài viết liên quan

0 Nhận xét