Chia sẻ

Cần hiểu rõ về giới luật của người Phật tử

6/18/2013 08:57:00 CH

Thưa Thầy cho con hỏi ạ. Người phật tử phải giữ 5 giới nhưng nếu mà phạm 1 trong 5 giới thì có còn là một Phật tử không ạ? Và bây giờ con phải làm gì khi phạm giới thưa Thầy?

Trả lời:
Trước hết con cần hiểu giới là gì:
1. Ở trình độ thấp nhất giới có tác dụng ngăn cấm.
2. Trình độ thứ 2 giới có tác dụng ngăn ngừa
3. Trình độ thứ 3 giới là điều học qua đó nhận ra hành động, nói năng đúng hay sai, thiện hay ác, nên làm hay không nên làm...;
4. Trình độ thứ 4 là sự tinh tế trong mọi hành động, nói năng, oai nghi, cử chỉ.
5. Trình độ thứ 5 là mọi biểu hiện đều trong lành (trong sạch, thanh tịnh).

Vì sự tiến triển như vậy nên giới trong nhà Phật được gọi là tăng thượng giới. Xuyên suốt 5 trình độ này, thận trọng là yếu tố then chốt giúp giới tăng thượng, vì vậy có thể nói thận trọng là cốt lõi của giới. Thận trọng đưa từ giới chế định ở mức độ thấp nhất đến giới thực tánh hoàn toàn thanh tịnh.

Trong quá trình này, vấn đề không phải ở chỗ phạm hay không phạm, Phật tử hay không Phật tử mà là:
- Có thông suốt được ý nghĩa của giới không
- Có biết thế nào là sai phạm và không sai phạm không
- Có nhận ra đã sai phạm điều gì và như thế nào không
- Có học ra từ sai phạm đó để tự điều chỉnh nhận thức và hành vi không
- Có thật sự biết ăn năn hối lỗi không
- Có tinh tấn để không sai phạm nữa không
- Có thấy ra thực tánh thanh tịnh vượt ngoài giới chế định không.

Nếu không thì dù có cố giữ mình là Phật tử, cố không phạm giới thì vẫn chỉ là giới ngoài da, không thể nào là giới tăng thượng được.


trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét