Cái chết

Xá lợi từ đâu ra?

5/03/2013 01:37:00 CH


Bạch Sư cho con hỏi! Con là một Phật tử, có người hỏi con Xá-lợi Phật do từ đâu sinh ra? Tại sao một người niệm A-di-đà khi hỏa thiêu lại có Xá-lợi? Bạch Sư con không giải thích được, kính xin Sư giải thích cho con được rõ. Con xin cám ơn ơn và chúc Sư an lạc, viên thành đạo quả!

Trả lời:
Phần còn lại sau khi thiêu xác một "người thường" gọi là "di cốt", còn của Phật và của Chư vị Thánh Tăng gọi là "Xá-lợi". Xá-lợi là phiên âm chữ Sàrìrikadhàtu cũng có nghĩa là di cốt thôi. Ai mà chẳng có di cốt, còn có xứng đáng được gọi là Xá-lợi hay không thì lại là chuyện khác.

Ngày nay răng giả bằng sứ thiêu không cháy đúng ra không thuộc di cốt cũng được phong là Xá-lợi thì sao con? Thời đại "duy danh" này thì phong gì mà chẳng được, còn "chính danh" thì Trời mà biết!

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét