Lúc rảnh rỗi con thường tạo tác...

5/07/2013 06:32:00 CH


Thưa Thầy, những lúc rãnh rỗi (thọ xả), con thường hay khởi lên ý muốn làm cái gì đó cho vui như xem phim hay rủ bạn bè đi uống cafe, ...thay vì làm những việc hữu ích hơn. Lúc đó con cũng biết đó là dục ái nhưng con vẫn cứ thực hiện theo ý muốn đó. Xin Thầy chỉ cho con, con vẫn cứ để như vậy và sáng suốt quan sát nó hay con phải làm sao ? Con xin cảm ơn Thầy!

Trả lời:
Làm sao là chuyện của con chứ không phải chuyện của thầy, sao con lại hỏi thầy? Khi con chưa thực sự thấy rõ bản thân con và vấn đề của con thì dĩ nhiên con vẫn chưa thoát khỏi nó. Con chỉ mới "biết" nó qua kiến thức của cái ngã lý trí mong muốn giải quyết, chứ chưa thực "thấy" sự sinh diệt, vị ngọt và sự nguy hại của nó một cách toàn diện bởi thân chứng. Vậy con không cần "biết" mà chỉ cần "thấy" "thực chứng" vấn đề của con thì nó sẽ tự chuyển hoá mà con khỏi nhọc công giải quyết.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét