Chia sẻ

Là Đức Mẹ hay Bồ Tát Quán Thế Âm?

5/02/2013 09:50:00 SA


Kính Thầy! Một bạn đạo chia sẻ rằng Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ là một hình tượng ẩn dụ trong pháp môn của nhà Phật, nhưng qua nhiều trải nghiệm trong cuộc đời của riêng bản thân con thì cứ mỗi lần gặp khổ nạn đến mức tự thân không có cách thoát khổ thì hễ cầu Bồ Tát cứu khổ là được những người hoàn toàn xa lạ đột ngột xuất hiện cứu giúp, và cứ sau mỗi lần như thế năng lượng từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm càng hiện rõ trong cảm nhận của con.

Vậy xin Thầy phân tích hộ sự khác biệt giữa ranh giới của niềm tin thấy biết và suy diễn của tư duy. Theo cách nhận biết của Thầy thì Bồ Tát Quán Thế Âm trong kinh nhà Phật là nhân vật có thật trong quá khứ hay chỉ là một hình tượng ẩn dụ về Tâm Từ Bi của nhà Phật ạ?

Trả lời:
Con đặt ra một vấn đề nhạy cảm rồi đó. Đã là đức tin nên con tin gì thì nó là vậy. Trong khi con cầu đức Quán Thế Âm có linh nghiệm, còn con chiên Thiên Chúa thì nguyện Đức Mẹ cũng có cảm ứng. Ngày xưa nhà thờ La Vang là một ngôi chùa nhỏ mà người ta tin rằng có đức Quán Thế Âm hiện ra để cứu nhân độ thế. Sau đó Thiên Chúa Giáo mua lại để xây dựng nhà thờ La Vang thì con chiên nói đó là Đức Mẹ. Vậy đó là ai? Con trả lời câu hỏi đó được thì vấn đề sẽ thông thôi.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét