Thơ

Cám ơn bạn nhé - pháp Sân

5/21/2013 10:12:00 SA


Cảm ơn bạn nhé - pháp Sân
Mỗi khi bạn đến mình liền thấy ngay
Nơi đây đầu, ngực bừng bừng
Nơi đây tâm cũng hừng hừng những sân
Ta sân, người xấu thấy lầm
Loay hoay tà kiến oán người trách ta
Sân kia không thấy như là
Nấp trong tự ngã âm thầm gia tăng
Nào đâu bứt rứt chẳng an
Quay lại mà thấy nào còn có ai
Ngay nơi chính nó hiển bày
Ngay nơi chính nó ra đi không lời
Bình tâm rồi thấy thật hay
Thì ra Sân - Bạn đến đi mất rồi.
Xin chào còn gặp lại nhau
Lần sau gặp bạn nhớ là Sân thôi
Không còn nhân - ngã Sân ơi
Bạn chỉ là bạn đến rồi hiểu nhau
Hiểu rồi chẳng thấy bạn đâu
Thì ra bạn đến dạy tôi học à
Học ra bài học đang là
Ngay nơi thực tại pháp là pháp sân.
Cảm ơn bạn nhé, pháp Sân
Cảm ơn bạn nhé, pháp Sân, xin chào!

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét