Chia sẻ

Bài học về bất toại nguyện

5/07/2013 06:28:00 CH


Kính thưa Thầy! Con đang học bài học về: Bất toại nguyện. Con xin Thầy chỉ dạy cho con về bài học này. Con đã tìm hiểu nhưng vẫn chưa thấu đáo. Con cảm ơn Thầy ạ!

Trả lời:
Không phải là "tìm hiểu" bài học về "bất toại nguyện" ở trong tài liệu hay kinh sách nào, cũng không cần ai định nghĩa từ ngữ ấy ra sao, bài học này chỉ duy nhất có trong tâm con và ngay trong đời sống này.

Khi con gặp trái ý nghịch lòng hãy xem bất toại nguyện trong con diễn ra thế nào? khi con đau khổ hãy xem bất toại nguyện có khởi lên trong con không? khi con hạnh phúc hãy xem con đã thực sự toại nguyện chưa? khi con đạt được mục đích và con rất toại nguyện nhưng hãy chờ xem con có thật sự toại nguyện không? và con có biết tại sao con lại bất toại nguyện? v.v. và v.v...

Đó là bài học diễn ra trong con đồng thời khi con đã phát hiện ra nó thì rồi con cũng thấy nó xuất hiện khắp nơi trong đời sống xung quanh. Vậy con có vô số tại liệu hiện thực để học hỏi chứ không cần tìm kiếm trong những giải thích ngữ nghĩa bên ngoài.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét