Chia sẻ

Đau khổ là liều thuốc chữa trị tâm tham ái?

5/02/2013 09:59:00 SA


Thưa thầy, gần đây thầy có viết "Chỉ có đau khổ thật sự thì mới là liều thuốc chữa trị được thói quen của lòng tham ái." Con đọc câu này thấy thấm thía nhưng lúc sau lại chợt nhớ đến mục tiêu của Đạo Phật, của sự tu tập là để thoát khổ. Vậy có gì mâu thuẫn ở đây không thưa thầy, khi mà chúng ta cố gắng diệt trừ tham ái để thoát khổ, nhưng chịu khổ - như thầy nói - lại là liều thuốc để chữa trị lòng tham ái?

Trả lời:
Điều quan trọng là con có thật sự thấy điều thầy nói là đúng hay sai với sự thật không, chứ không phải con đem so sánh câu nói ấy với ai. Khi thầy thấy ra điều này thầy không so sánh hay bắt chước bất cứ ai cả, do đó vấn đề là con có thấy nó hay không mà thôi.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét