Chia sẻ

Tuệ phân tích

4/24/2013 11:31:00 SA


Kính bạch thầy, xin thầy cho con hỏi. Muốn đắc được Tuệ phân tích trong thời vị lai chúng ta phải tu tập như thế nào? Và có phải nếu ai muốn phát nguyện cũng được không? Con xin cám ơn thầy.

Trả lời:
Muốn đắc tuệ phân tích thì cần phải thận trọng chú tâm quan sát chính mình qua thể nghiệm cuộc sống để thấy ra tánh tướng thể dụng của thân, thọ, tâm, pháp, hoặc nói cách khác là thấy ra tâm, tâm sở, sắc, Niết-bàn; đồng thời không những thông suốt pháp chân đế mà còn rành rẽ ngôn ngữ chế định nữa, chứ không phải chỉ lo thiền định hay diệt phiền não không thôi. Nguyện có thành tựu hay không thì còn tuỳ có làm đúng cách hay không chứ chỉ nguyện thôi thì chưa đủ.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét