Chia sẻ

Từ đức tin đến thấy biết trong sáng chân thật

4/26/2013 10:41:00 SA


Con chào Thầy! ... những điều mà trước kia con hiểu về Đức Phật, tuy chỉ là hình tượng bên ngoài, cũng giống như phần đông mọi người khi nhắc đến tên Ngài là có đức tin về Ngài. Dạo này, sao con thấy rất mơ hồ về Đức Phật, con không biết Ngài là ai? Mặc dù con có đọc sách viết về Ngài và giáo pháp. Điều con nêu ra trên đây là thực về tình trạng mà con đang gặp phải, nếu có gì không đúng ngưỡng mong ba ngôi Tam Bảo khoan thứ cho con. Con xin biết ơn Thầy!

Trả lời:
Những gì con tin lúc đầu vào một vị Phật chỉ là do tưởng tượng của con chứ con làm sao biết được vị ấy, do đó khi con đi sâu vào trải nghiệm pháp thực thì những tưởng tượng của con sẽ mờ nhạt đi và đức tin mù quáng trở thành niềm tin vững chắc nơi sự thật hiển nhiên. Một vị Phật tưởng tượng bên ngoài dần dần biến mất và thay vào đó là sự sáng suốt trong tâm ngày càng phát huy. Tất nhiên lúc đó con không còn tin vào vị Phật tưởng tượng nữa mà chỉ tin vào tính biết sáng suốt trong con. Từ đức tin đến niềm tin, từ niềm tin đến thấy biết trong sáng chân thật (chính kiến) là quá trình chuyển hóa tất yếu, con không cần phải sợ sự chuyển hóa đó.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét