Chia sẻ

Tu tại gia hay xuất gia?

4/24/2013 11:25:00 SA


Kính thưa thầy! Thầy cho con hỏi tu tại gia và tu tại chùa, việc nào thì tốt hơn? Con có ý định muốn xuất gia không biết việc này có tốt không? Mong thầy từ bi chỉ dạy. Con cám ơn thầy!

Trả lời:
Tại gia hay xuất gia đều tốt khi đúng với "cách" của mỗi người. Có người xuất gia thì sa đọa mà nếu ở tại gia lại thấy ra vô thường, khổ, vô ngã và sống ung dung thanh thoát. Có người xuất gia thì sống thong dong tự tại, còn nếu ở tại gia thì bị trói buộc, bế tắc. Vậy điều quan trọng là con phải xem mình hợp với "cách" nào mới được.

Con chào thầy! Con chưa xuất gia lần nào nên cũng không biết con có bị sa đọa không nữa. Làm sao con có thể biết được mình hợp "cách" tại gia hay xuất gia? Có người bảo con xuất gia, cũng có người bảo con tu tại gia, con đang rất phân vân. Con 24 tuổi, cũng biết 1 ít Phật Pháp, muốn tu hành giải thoát. Mong thầy từ bi khai thị cho con. Con chúc thầy sức khỏe!

Trả lời:
Xuất gia hay tại gia không quan trọng, mỗi cách có ưu và khuyết điểm riêng của nó, chủ yếu là con có biết tu hay không chứ không phải tu trong hoàn cảnh nào. Hợp cách tức hợp với hoàn cảnh (xuất gia hay tại gia) mà việc tu tập của con thuận lợi hơn. Thí dụ khi con tu tại gia thì thấy tiến bộ, nhưng khi xuất gia thì sinh bệnh tật, sinh phiền não... Như vậy con tu tại gia thuận lợi hơn, và ngược lại. Điều này con không thể ngồi mà lý luận hay bắt chước ai cả mà phải tự mình thử nghiệm mới biết.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét