Không là gì cả mà cũng là tất cả

4/24/2013 11:30:00 SA


Bạch thầy, xin thầy khai thị cho con biết: cái còn lại cuối cùng của đạo Phật trên cái thân 1 trượng này là gì ạ?

Trả lời:
Không là gì cả mà cũng là tất cả.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét