Chia sẻ

Cùng theo đạo Phật lẫn đạo Chúa được không?

4/21/2013 09:28:00 SA


Thưa Thầy, con có thể cùng theo đạo Phật lẫn đạo Chúa được không? Con thấy mỗi đạo đều có những điểm có thể bổ sung cho nhau và giúp cho con sống tốt hơn. Con đều mến cả 2 đạo này. Không biết có ai cùng theo 2 tôn giáo một lúc hay không? Kính xin Thầy chỉ dạy cho con.

Trả lời:
Con có tinh thần hoà hợp như vậy là tốt, nhưng tốt hơn nữa là con chỉ nên sẵn sàng cởi mở để học hỏi bất cứ điều gì đúng với lẽ thật từ bất cứ nguồn nào chứ không phải chỉ riêng Phật giáo và Thiên Chúa giáo, đồng thời con cũng không nên theo bất kỳ tổ chức tôn giáo nào mà chỉ nên theo chân lý thôi. Chân lý thì không thuộc về tổ chức nào cả, chân lý khác xa với tổ chức.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét