Thơ

Ai tu?

4/24/2013 04:57:00 CH

Khi mê cứ tưởng ta tu
Tỉnh ra mới biết pháp tu một mình
Cái Ta ảo tưởng vô hình
Lăng xăng tạo tác tử sinh luân hồi.
Viên Minh
Cám ơn bạn Cội Nguồn đã sưu tầm được bài thơ này

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét