Chia sẻ

Thực hiện vô ngã trong cuộc sống?

3/08/2013 03:10:00 CH


Kính bạch thầy, Học và hiểu về "duyên sinh vô ngã" rồi nhưng làm sao thực hiện được vô ngã trong cuộc sống thường nhật? ,p> Kính mong thầy hoan hỷ giúp đỡ cho con. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. Trân trọng

Trả lời:
Cứ sống và thấy sự sống diễn ra như nó đang là tức là sống vô ngã. Khi nhìn sự vận hành của đời sống mà cứ lăng xăng nghĩ là, cho là, phải là, sẽ là, phải chi là v.v... Thì đó là hữu ngã.


Những bài viết liên quan

0 Nhận xét