Chia sẻ

Đơn giản nó là như thế?

3/13/2013 09:20:00 SA


Con có một thắc mắc từ bé là không hiểu tại sao cây lại có thể sống nhờ vào đất được, khi được giải thích thì cũng hiểu là cây phải sống được là nhờ đất nhờ nước, nhưng lại cũng chẳng hiểu gì vì tại sao cây lại cần phải có đất và nước thì mới sống được. Vậy thưa Thầy phải chăng việc học Đạo cũng giống như vậy, nói hiểu nhưng thật ra cũng chẳng hiểu gì, nói biết nhưng thật ra cũng chẳng biết gì, vì đơn giản nó là như thế hay sao?
Con kính mong được Thầy khai mở, con xin tri ân Thầy và chúc Thầy pháp thể khinh an.

Trả lời
Có một vị thiền sư đã nói:

Giáo pháp lưu truyền tám vạn tư
Học hành không thiếu cũng không dư
Năm nay tính lại chừng quên hết
Chỉ nhớ trên đầu một chữ NHƯ.

Nếu "đơn giản nó là như thế" của con giống chữ NHƯ này thì con khỏi hỏi và thầy cũng đỡ trả lời.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét