Chia sẻ

Ham muốn tình dục là trở ngại...

3/11/2013 09:53:00 SA


Thưa Thầy, người Phật tử còn sống trong đời thường thì giữ tâm thế nào cho đúng khi đứng trước vấn đề tình dục? Thưa Thầy, tâm ham muốn tình dục có phải là trở ngại lớn nhất cho người tu không? Khi còn mắc kẹt với vấn đề tình dục thì đường tu sẽ bị thối chuyển đúng không?
Thưa Thầy, khi còn kẹt vào vấn đề này thì con phải làm sao để đặt xuống, khắc phục tình trạng đó?
Con vẫn biết vấn đề này rất khó nói nhưng con nghĩ chắc nhiều người như con cũng còn bị kẹt vào, mong Thầy khai mở.

Trả lời:
Điều này thầy đã trả lời nhiều lần rồi tại con không theo dõi thôi. Tình dục (kāma chanda) không phải chỉ là quan hệ nam nữ mà bao gồm cả mắt tai mũi lưỡi thân tham ái đối với sắc thanh hương vị xúc nên được gọi là ngũ dục. Đây là vấn đề toàn bộ chứ không phải chỉ cục bộ trong quan hệ nhục dục của nam nữ thôi. Và đây cũng là tính cách chung của cõi Dục Giới.

Không thể vượt qua ngũ dục bằng cách phê phán, đè nén, trốn tránh hay buông theo chúng mà phải thấu hiểu sự vận hành cùa chúng. Thực ra sự tiếp xúc giữa căn và trần là bản năng tự nhiên, tự nó không có tội, nhưng tội là do cái ta tư tưởng tạo ra. Nếu con biết lặng lẽ quan sát bản năng tình dục mà không để tư tưởng xen vào kiểm duyệt hay khuyến khích thì nó không trở nên phức tạp hay rối loạn như con tưởng. Vì vậy một vị Thánh Tu Đà Hoàn vẫn có vợ, vẫn sống trong ngũ dục mà vẫn không rơi vào tội lỗi, sa đọa.

trungtamhotong.org


Những bài viết liên quan

0 Nhận xét