Chia sẻ

Vạn pháp duy tâm tạo?

3/04/2013 10:13:00 SA


Kính thưa Thầy,
Theo các kinh điển PG Đại Thừa thì thế giới này là huyễn mộng là không thật. Tất cả thế giới hiện tượng đều do tâm tạo “Vạn Pháp Duy Tâm Tạo”. Thế giới này cùng một thể tánh (tánh Không) chỉ do vô minh vọng động mà sinh ra thiên hà đại địa.

Kính thưa Thầy, trở về thực tại như vậy phải chăng là trở về với thực tánh mộng ảo của vạn pháp. Nhưng tại sao con vẫn “trải nghiệm” được tánh “như thật” của thế giới này. Thực và ảo trong Phật giáo được Vipassana nhìn thấy và quan niệm như thế nào?
Kính Thầy.

Trả lời:
Thiền Vipassana chỉ nói đến thực tánh chân đế, tức là pháp như nó đang là (như thị), nghĩa là vượt ngoài khái niệm có hay không, thật hay ảo.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét