Chia sẻ

Cố gắng nhìn như thật... thành hoang tưởng

3/01/2013 06:15:00 CH


Lần đầu tiên con được nghe các bài pháp thoại của thầy, và thực hành theo các chỉ dẫn như sống đúng như pháp, sống thuận theo pháp. Tuy nhiên qua các bước thực hành con nhận thấy, không khéo mình sẽ rơi vào trạng thái tưởng (do phải cố gắng nhìn như thật, nó gần như là đang tự lừa dối mình), không biết con nghĩ như vậy có đúng không?

Và nếu đúng xin thầy từ bi chỉ bảo các phương tiện khác để đối trị tình trạng này, vì thú thật với thầy muốn nhìn đúng theo pháp phải có một căn cơ tu hành tương đối chứ nếu còn sơ cơ con sợ mình dễ bị hoang tưởng lắm thầy ơi! Xin thầy từ bi chỉ bảo.

Trả lời:
Có thể là do con tưởng tượng "đúng như pháp" "thuận theo pháp" với một nghĩa chủ quan nào đó, và nếu như thế thì đúng là ảo tưởng chứ chưa đến độ hoang tưởng. Con nói tự lừa dối mình là "do phải cố gắng nhìn như thật" rất chính xác, vì điều này hoàn toàn ngược lại với sống thuận pháp mà thầy thường nói. Muốn tu tùy duyên thuận pháp thì con cần nghe và đọc thêm pháp này cho thông suốt trước khi ứng dụng thực hành, nếu không dù chưa hoang tưởng thì cũng chỉ là khái niệm tục đế chứ chắc chắn không phải là pháp thực tánh chân đế.

Sống thuận pháp là sống đúng Bát Chánh Đạo, Giới - Định - Tuệ, cụ thể là thấy biết với tâm sáng suốt (tuệ), định tĩnh (định), trong lành (giới) khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và biết một cách tự nhiên như pháp đang là chứ không phải pháp mà con nghĩ là, cho là, phải là, sẽ là... Muốn tâm rỗng lặng trong sáng như vậy với vạn pháp thì:

1) Không buông lung phóng đật mà thường trở về với thực tại thân-tâm-cảnh, đó là tinh tấn.
2) Không thất niệm bất tại mà thường trọn vẹn với thực tại, đó là chánh niệm.
3) Không si mê, vọng tưởng mà thường thấy biết thực tại một cách trong sáng và trung thực, đó là tỉnh giác.

Muốn tâm thường tinh tấn chánh niệm tỉnh giác như vậy thì nên thận trọng chú tâm quan sát mọi sự mọi vật một cách tự nhiên như nó đang là (tại đây và bây giờ).

Trường hợp sống như vậy không được mà chỉ là bánh vẽ của cái ta ảo tưởng thì đúng là chưa đủ căn cơ trinh độ, lúc đó phải tìm một phương tiện thích hợp để tu theo phương cách đối trị, như người chưa tự đi được thì phải dùng nạng hay xe lăn chẳng hạn. Vậy bí quyết là con cần tự khám phá xem mình đang như thế nào để tìm ra cách tu thích hợp.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét