Chia sẻ

Cầu toàn thì biết bao giờ được...

3/04/2013 10:10:00 SA


Con cám ơn Thầy đã trả lời câu hỏi về cảm hoá người thân. Nhưng con thấy hai điều khó, thưa Thầy: dựa vào đâu để biết được nghiệp duyên của họ và khả năng nào nhận ra được biện pháp hợp nguyên lý tuỳ duyên. Có lúc con nghĩ là cứ bỏ mặc cho họ tự nhận gánh hậu quả thì sẽ học được bài học cuộc đời, nhưng con lại không đành lòng nhìn họ sa đà hơn nữa, và vừa lo ngại hậu quả càng nghiêm trọng hơn! Con mong Thầy chỉ dạy thêm. Cung kính!

Trả lời:
• Nếu con không thấy được nghiệp duyên, không có biện pháp thích hợp thì một là không nên làm gì để khỏi can thiệp vào nhân quả của người khác,

• Hai là cứ làm điều gì con nghĩ là hợp tình hợp lý nhất với thiện ý rồi nếu sai thì điều chỉnh cho đến khi đúng tốt và có hiệu quả là được chứ cầu toàn thì biết bao giờ được.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét