Chia sẻ

Biết rõ thân tâm...

3/04/2013 10:21:00 SA


Kính thưa Thầy, cho con hỏi ạ.
1. Khi ngồi chơi không làm gì cả tâm con suy nghĩ đủ thứ lúc đó con nên làm gì ạ?
2. Khi đang làm một việc như nhặt rau con thấy tâm con có hai trường hợp phóng tâm:
- Tâm con không biết việc nhặt rau mà nó nghĩ chuyện khác, lúc đó con biết rõ rồi hướng tâm lại vào việc nhặt rau (nhìn lại cành rau mình đang nhặt) như vậy có đúng không ạ?
- Con vừa biết việc nhặt rau vừa biết các ý niệm đủ chuyện cứ sinh khởi, lúc đó con nên làm gì ạ? 

3. Khi con niệm Phật to tiếng, nếu bị phóng tâm thì con được khuyên nên quay lại với câu niệm Phật, nhưng niệm bằng tiếng không có điểm chú tâm con không biết quay lại thế nào, nếu con cố gắng nghe câu niệm Phật thì bị mêt, xin thầy chỉ dạy ạ?
Con xin cung kính đảnh lễ Thầy! Con cảm ơn Thầy ạ.

Trả lời:
1. Khi ngồi không làm gì, mà để tâm chạy lang thang là vì con không trọn vẹn trong sáng với thực tại thân tâm, do đó con chỉ cần trở về thấy rõ trạng thái hay tư thế ngồi là được.
2. a. Không phải chỉ nhìn lại cành rau mình đang nhặt mà trở về biết rõ thân tâm trong việc lặt rau đó.
     b. Con cứ thấy một cách toàn diện như vậy mà không phản ứng (làm) gì cả là tốt, chứ đừng nên cố gắng nắm giữ tướng chung hay tướng riêng của một đối tượng đặc biệt nào.
3. Khi niệm Phật mà bị phóng tâm, tức tâm hướng ra tìm kiếm đối tượng bên ngoài. Con chỉ cần nhận ra tâm trạo cử đó và trở về với việc niệm Phật là được.

trungtanhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét