Chia sẻ

Đối trị với sắc dục?

2/18/2013 10:47:00 SA


Nam Mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đầu năm mới, con kính chúc thầy thân tâm an lạc, Phật sự viên thành.
Thưa thầy, thầy có thể chỉ cho con một số cách để đối trị với sắc dục không ạ. Con cảm thấy nó thường hay quấy nhiễu con khiến con đôi khi mất sự sáng suốt. Con xin chân thành cảm ơn thầy ạ.

Trả lời:
Sắc dục bao gồm sự tham ái trong sắc, thanh, hương, vị, xúc chứ không riêng một lãnh vực nào. Vì vậy cần nhận thức rõ sự tiếp xúc giữa căn (giác quan) và trần (mọi thứ đang diễn ra) để thấy sự sinh khởi của các dục như thế nào. Dục chủ yếu sinh từ tư tưởng (dục tưởng), vì vậy nếu có chánh niệm tỉnh giác trong khi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh,... thì có thể thấy được nhân duyên, sự sinh diệt của dục. Và khi tâm thấy rõ sự sinh, diệt, vị ngọt và sự nguy hại của dục thì mới có thể xuất ly khỏi các dục ấy.

Tư tưởng có 2 loại là dục tưởng và ly dục tưởng. Vì vậy về phương diện đối trị thì có thể sử dụng ly dục tưởng để đối trị dục tưởng. Dục tưởng liên hệ đến tịnh tướng nên ly dục tưởng là quan sát hay tư duy đến tính chất bất tịnh của đối tượng thì sẽ đối trị được dục tưởng.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét