Chia sẻ

Cúng sao giải hạn?

2/25/2013 10:04:00 SA


Kính thưa thầy, cho con hỏi trong Phật giáo nguyên thủy có làm các lễ cầu an, cúng sao giải hạn không ạ? Con từng đọc trong kinh nào đó có nói rằng Đức Phât nói những việc như: xem tướng, cúng sao giải hạn... đều thuộc vào tà mạng. Bởi nhiều chùa cũng đang thực hiện việc này, khiến con phân vân không biết đúng sai như thế nào? Con xin cảm ơn Thầy!

Trả lời:
Trong Phật giáo Nguyên Thủy chỉ có tụng Kinh Paritta (Kinh An Lành) để chúc phúc cho Phật tử chứ không có cúng sao giải hạn hay xem tướng bói toán...

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét