Chia sẻ

Con theo Phật nhưng con cũng tin Chúa...

2/20/2013 10:37:00 SA


Năm mới con kính chúc thầy nhiều sức khỏe. Thưa thầy, con theo Phật nhưng con cũng tin Chúa nữa, con thường đi lễ chùa đọc kinh, đồng thời thỉnh thoảng con cũng đến nhà thờ đi lễ và cầu nguyện nữa, thưa thầy như vậy thì có được hay không, như vậy thì con có mang tội không thầy. Xin thầy giải bày cho con, con xin chân thành cảm ơn thầy.

Trả lời:
Theo Kinh Kalama thì đức Phật dạy, bất cứ điều gì dù ai nói mà khi thực hành đem lại sự lợi ích cho mình và người, hướng đến giác ngộ giải thoát thì đều đáng học đáng làm. Người học đạo không nên cố chấp tôn giáo hay tông phái mà chỉ y cứ trên chân lý. Nếu con làm đúng như vậy thì đâu mang tội gì.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét