Chia sẻ

Thiên thượng thiên hạ, Duy ngã độc tôn?

1/23/2013 05:13:00 CH


Kính bạch Thầy, Xin Thầy giảng nghĩa cho con câu: "Thiên thượng thiên hạ, Duy ngã độc tôn" Con cám ơn Thầy.

Trả lời:
Nguyên văn Pali của câu đó là:

“Aggo ahaṃ asmi lokassa, 
Jeṭṭho ahaṃ asmi lokassa, 
Seṭṭho ahaṃ asmi lokassa, 
Ayaṃ antima jāti, 
Natthi dāni punabbhavo.” 
(Ta là bậc tối thượng của thế gian
Ta là bậc tối tôn của thế gian
Ta là bậc tối thắng của thế gian
Đây là lần tái sinh cuối cùng
Từ nay chấm dứt tái sinh.)

Ai giác ngộ cũng đều nói như vậy vì đã thấy rằng, sự xuất hiện của một pháp là duy nhất. Một người là một pháp duy nhất, không có ai giống ai nên không thể bắt chước hay nương tựa bất kỳ ai. Mỗi người hãy trở về với chính mình, chỉ qua chính mình mới có thể học ra bài học giác ngộ. Đức Chúa cũng có nói: "Ta là đứa con duy nhất của Thượng Đế". Chữ "Ta" trong câu nói của 2 vị chỉ là đại từ nhân xưng chứ không phải "ngã" gì cả.

Con vào mục Pháp thoại, khóa 9 bài đầu tiên để nghe Thầy giảng cụ thể hơn.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét