Thơ

Sớm mùa xuân

1/02/2013 11:26:00 SA


Tỉnh dậy, ngó mây,
Xuân về chửa hay.
Song song bướm trắng,
Phấp phới hoa bay.
Trần Nhân Tông

Những bài viết liên quan

2 Nhận xét