Chia sẻ

Quan niệm về KHỔ của Phật giáo?

1/19/2013 07:46:00 CH


Bạch sư cho con hỏi. Vị trí và vai trò của quan niệm về "KHỔ" trong triết lý Phật giáo. Vì sao đức Phật lại giảng cho chúng sinh bài giảng đầu tiên là "Tứ diệu đế"? Kính mong sư trả lời giúp con. Con cảm ơn và cúi đầu đảnh lễ sư!

Trả lời:
1. Khổ không phải là một quan niệm mà là một sự thật, sự thật đó là: Khổ khổ, hoại khổ và hành khổ.
Khi sự thật này được "thấy, biết, hiện quán và thực chứng" thì nguyên nhân của chúng: phi hữu ái, hữu ái và dục ái cũng được thấy rõ và đoạn trừ.
Như vậy nhận chân ra sự thật về khổ là điều tất yếu trên con đường giác ngộ của mỗi người.
2. Đức Phật giảng Tứ Diệu Đế là giảng về cái thực, từ sự thực tương đối (Tục đế) đến sự thực rốt ráo (Chân đế). Như vậy, trong suốt 45 năm hoằng pháp, Đức Phật luôn luôn giảng về Tứ Diệu Đế, bằng cách này hay cách khác, tuỳ duyên, tuỳ đối tượng, nhưng luôn luôn chỉ thẳng vào sự thực là Tứ Diệu Đế.


trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét