Sách hay

Mua và đặt sách của Thầy Viên Minh?

1/02/2013 03:23:00 CH


Thưa Thầy, Con xem trên trang web, rất muốn đọc 1 số sách của Thầy như: Thực tại hiện tiền, Sống trong thực tại, con đường hạnh phúc... Con rất muốn mua sách này để đọc mỗi ngày, nhưng không biết làm sao để có được sách. Con đã tìm ở một số nhà sách nhưng không có. Thầy có thể cho con biết có thể tìm các sách trên ở đâu, tại TPHCM. Con cám ơn thầy nhiều lắm

Trả lời:
Con có thể liên lạc với nhà sách Trí Tuệ, nhà sách Văn Thành ở Thành Phố hoặc Phòng phát hành Chùa Bửu Long ở Quân 9, điện thoại số: 01228608925 để thỉnh. Nếu cuốn nào không còn thì con có thể đọc trong mục Thư Viên trang web này cũng được.

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét