Chia sẻ

Khống chế đừng xuất hồn khi hành Thiền?

1/16/2013 11:56:00 SA


Khi ngồi thiền con không khởi ý mong cầu điều gì nhưng con thấy rõ mình đang xuất hồn ra khỏi thân vì con tự nhìn thấy mình ngồi ra sao. Có cách gì khống chế để đừng xuất hồn không thưa Thầy?

Trả lời:
Vì con hành theo hướng thiền định nên mới xuất hồn. Con nên hành thiền Vipassanā, tức là thường trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thì làm sao xuất hồn được?


trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét