Chia sẻ

Khi niệm Phật, đừng phân tích từng chữ...

1/28/2013 09:43:00 SA


Kính thưa thầy Viên Minh, do duyên lành con được nghe thầy nói đến pháp thiền Vipassana rất là hay (cả người thuyết và chính pháp thiền).
Con đã quen niệm sáu chữ "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" từ lâu và tin vào lời hứa được Tha Lực khi niệm Phật của Phật A Di Đà. Con hiểu ngay thiền Vipassana của thầy cực kỳ đơn giản, trực tiếp hành trong sinh hoạt hàng ngày và đúng với cốt tủy lời Phật dạy: "Niết bàn tại đây và bây giờ, còn truy tìm tức chạy theo bản ngã tức vẫn còn vô minh, sinh tử mà thôi!"

Theo lời dạy của thầy, dùng "năng lực" của pháp "Thận trọng - Chú tâm - Quan sát, hay Tinh tấn - Chánh niệm - Tỉnh giác, hay Giới - Định - Tuệ" để biết mình "Tỉnh tỉnh mà lặng lặng" thì đúng rồi đó! Con dùng cách chỉ dẫn qúi báu đó theo sự hiểu biết của con và thay thế bằng "Nam Mô A Di Đà Phật", con vẫn thấy hiệu quả không khác.

Con tự hỏi tại sao mình không dùng cách của thầy để niệm Phật để gia tăng thêm hiệu quả và không mất phần "Bonus = Quà tặng", tha lực của Phật Di Đà. Câu hỏi của con là: "Có gì không ổn khi con dùng tinh thần pháp thiền của thầy để niệm Phật?"

Hỏi một cách khác: "Khi niệm Nam Mô biết mình nghe rõ Nam Mô là đang tinh tấn, niệm A Di nghe rõ A Di biết tỉnh tỉnh và niệm Đà Phật nghe rõ Đà Phật biết tỉnh tỉnh lặng lặng. Trong sáu giây đó vẫn biết rõ mình và những gì xung quanh mình, xin hỏi: cách niệm như vậy có được không, nếu không thì xin chỉ con cách niệm khác nếu có thể?"
Xin thầy từ bi chỉ dạy, con rất đội ơn thầy và kính chúc thầy thân tâm thường, lạc.
Kính, Thành Hà.

Trả lời:
Nếu niệm Phật để trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại chứ không phải tham cầu hay quá lệ thuộc vào tha lực là được. Bên Nguyên Thủy cũng có niệm Phật để hỗ trợ cho thiền Vipassana khi hành giả chưa thực hành Vipassana một cách thuần túy. Khi niệm, con đừng phân tích từng chữ như vậy, chỉ cần niệm trong sáng suốt, định tĩnh, trong lành là được, tức là đã "tỉnh tỉnh lặng lặng" (tịch chiếu) rồi. Nhưng thực ra khi đã rỗng lặng trong sáng thì không cần niệm gì nữa, mà lúc đó tâm pháp đã tự rõ ràng, không cần nương vào gì nữa.

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét