Thơ

Cảnh xuân

1/02/2013 11:56:00 SA


Chim nhẩn nha kêu, liễu trổ dày,
Thềm hoa chiều rợp, bóng  mây bay.
Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế,
Cùng tựa lan can ngắm núi mây.
Trần Nhân Tông

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét