Chia sẻ

Tùy cả duyên thuận lẫn duyên nghịch

12/13/2012 10:01:00 SA


Thầy thường dạy: Sống tùy duyên thuận pháp, thế nhưng con vẫn thấy nhan nhản trong cuộc sống của con là những nghịch duyên, như bệnh tật, như sự liên hệ với những người Phật tử cứ luôn chồng chéo nhau.

Con thật sự thấy rằng, để sống vô ngã vị tha là một điều không phải dễ dàng, đó là cả một quá trình "thấy" và "trải nghiệm" những nghịch cảnh, buồn, vui, được mất trong cuộc đời mà mãi con vẫn chưa làm được.

Con đang học cách đối diện. Nhưng Thầy ơi, lúc học trên lý thuyết mà Thầy đã dạy thì con hiểu rõ ràng tường tận, nhưng đến khi "lâm sàng" thì va chạm quá nhiều, thương tích quá nhiều.
Con hiểu đây là bài học để con trải nghiệm, và con cũng sẽ mãi học để thấy ra chính mình. Con thành kính đảnh lễ và xin tri ân Hòa thượng.


Trả lời:
Tùy duyên là tùy cả duyên thuận và nghịch chứ không chỉ chọn lựa duyên thuận không thôi. Dù duyên thuận hay nghịch thì vẫn phải sống thuận pháp. Tất nhiên khi cái ngã còn lớn thì khó tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha, nhưng nếu con vẫn tiếp tục trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thân - tâm - cảnh (trong sinh hoạt hàng ngày) thì rồi con sẽ thấy dễ dàng hơn.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét