Chia sẻ

Trốn tránh hay kiểm soát đều là sai lầm...

12/13/2012 10:03:00 SA


Thưa thầy con có một câu hỏi muốn hỏi thầy là:
1. Khi đang ở trong trạng thái lo lắng, hoảng sợ trong con luôn có ý nghĩ chạy trốn nó, nhưng nếu con cố gắng kiểm soát nó thì nó dễ dàng nhấn chìm con. Vậy làm sao để con có thể thấu hiểu nó một cách trọn vẹn?

2. Trong con cũng có những tật xấu khác như sân hận, đam mê... Con đã cố gắng sửa chữa những tật xấu này nhưng một lúc nào đó chúng thường quay trở lại. Hình như con có cảm giác rằng sợ hãi, sân hận, đam mê gắn kết với nhau. Một trong những thứ kia lớn mạnh thì các thứ khác cũng lớn mạnh. Có phải là con đã thực tập không đúng phương pháp, mong thầy chỉ dạy cho con.

Trả lời:
1) Trốn chạy hoặc kiềm soát phiền não đều là thái độ sai lầm. Chỉ cần thấy biết nó như nó đang là thôi đừng cố gắng xử lý gì cả. Pháp tự biết xử lý, con không cần xen nhận thức và hành vi chủ quan của con vào để chỉ làm cho nó tăng cường độ lên thôi.

2) Con cứ lo đánh giá, phê phán, rồi cố gắng sửa chữa hoăc tìm cách trấn phục những tật xấu mà không chịu quan sát chúng một cách khách quan trung thực thì làm sao thấy ra bản chất của chúng và điều chỉnh chúng được?


trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét