Chia sẻ

Thờ chung tượng Phật và Thiên Chúa?

12/28/2012 11:00:00 SA


Kính thưa thầy, chỗ con có thờ Thiên Chúa ở tầng trệt, trong phòng trên lầu cũng có thờ, nay bên con có thuê một chị bếp, chị bếp có thờ Phật Quan Âm, chị bếp muốn mang Phật Quan Âm theo và thờ ở phòng ngoài chị bếp ở, theo con nghĩ việc thờ cúng là hình thức để tướng nhớ đến các Ngài thôi, nên ai muốn tưởng nhớ đến ai thì cứ tôn trọng lòng sùng tín của họ, những ở chỗ con sợ không biết thờ cả 2 vị chung có bị ảnh hưởng gì không, có xảy ra lục đục trong nhà không, kính xin Thầy chỉ dạy cho chúng con, con xin cám ơn Thầy và chúc Thầy luôn khỏe mạnh!

Trả lời:
Đối với người thiên về đức tin thì việc thờ tượng những bậc họ sùng tín là quan trọng, do đó cứ để họ tự do thờ cúng. Thực ra, tượng chỉ do tưởng tượng của con người nặn ra để tôn thờ theo đức tin của họ nên tượng chỉ có ý nghĩa tượng trưng chứ không thật. Nếu có sự xung đột thì đó là do sự khác biệt về đức tin của con người chứ tượng có biết gì đâu mà xung đột.

Đức Phật cũng như đức Chúa đều dạy sống đúng tốt mới là tôn thờ các Ngài một cách cao thượng, và các Ngài không hề khuyến khích thờ tượng của họ. Việc tạc tượng thờ chỉ là sản phẩm của đức tin cộng với trí tưởng tượng mà thôi. Nếu thờ tượng giúp người ta sống đúng tốt hơn thì cũng nên, nhưng nếu thờ để lệ thuộc vào chính sự tưởng tượng của mình thì chẳng khác nào tự kỷ ám thị để tự lừa dối mình, phải không?


Dạ con hiểu rồi, với câu trả lời của Thầy đã làm chúng con yên tâm, đúng là mọi sự không rõ ràng thường dẫn con người đến trí tưởng tượng này nọ rồi lại đâm ra lo sợ, chúng con xin chân thành cám ơn Thầy, và chúc Thầy luôn được khoẻ mạnh.

Trả lời:
Con hiểu ra điều này là đã trở về được với tính chất trong sáng uyên nguyên của Đạo Phật chứ không còn đức tin tôn giáo hay tín ngưỡng nữa.

trungtamhotong.org


Những bài viết liên quan

0 Nhận xét