Chia sẻ

Sướng & Khổ

12/29/2012 10:23:00 SA

Tưởng sướng, mà không! 
Tưởng khổ, mà không! 
Sướng, khổ trong lòng 
Chỉ mình mình biết. 

Người khác muốn sướng 
Cái khổ của mình 
Còn khổ người khác 
Mình rước vào thân! 

Sướng rồi, khắc khổ 
Khổ rồi..cũng xong 
Sướng khổ xoay vòng 
Luân hồi sinh diệt … 
BH. 8/2012

Những bài viết liên quan

2 Nhận xét