Bản ngã

Cỏ

12/25/2012 10:12:00 CH


“Cỏ xanh mọc rối..”
Người nghĩ, mỉm cười
Cỏ nghĩ: “Người lạ
Thế nào là sai?”

Không rối, không thẳng
Chỉ tâm chia hai…

BH 22/12 

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét