Chia sẻ

Chuông chùa

12/29/2012 10:12:00 SA

Xin người một chút dừng chân 
Bên chùa nghe tiếng chuông ngân xa, gần 
Trần gian luôn lấm bụi trần 
Chẳng chân, chẳng thực, chẳng gần, chẳng xa … 
BH 2012

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét