Chia sẻ

Ý nghĩa lễ an vị cho tượng Phật

10/26/2012 02:19:00 CH


Kính bạch Thầy, kính xin Thầy giảng cho con về ý nghĩa của lễ an vị Phật? Con tri ân Thầy!

Trả lời:
Một tượng Phật cũng chỉ là làm bằng đá, gỗ, xi-măng, thạch cao v.v... Do đó nếu không chú nguyện hay an vị thì cũng chỉ là gỗ đá không có ý nghĩa tinh thần. Và một hình tượng không được chú nguyện có thể là chỗ trú cho một loài vô hình nào đó, cho nên đã chú nguyện đó là tượng Phật thì không ai chiếm làm chỗ trú được nữa.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét