Chia sẻ

Tùy duyên•Thuận Pháp•Vô Ngã•Vị Tha

10/23/2012 10:37:00 SA

Kính bạch Thầy, mong thầy hoan hỷ chỉ dạy giùm con ạ! Thế nào được gọi là Tuỳ duyên Thuận pháp, vô ngã vị tha? Trong cuộc sống ngoài đời, con làm sao để có thể sống được Tuỳ duyên Thuận pháp, vô ngã vị tha? Con cám ơn Thầy.

Trả lời:
Tuỳ duyên
Tuỳ duyên là tuỳ hoàn cảnh, tuỳ tình huống, tuỳ điều kiện khách quan hay tự nhiên đang diễn ra.

Thuận pháp
Thuận pháp là dù duyên đó thế nào thì cũng phải sống đúng với nguyên lý của đời sống (thực tánh chân đế), và phù hợp với quy định chung của cộng đồng xã hội mà mọi người đang chấp nhận (quy ước tục đế).

Vô ngã vị tha
Vô ngã vị tha là sống không hữu ngã vị kỷ mà sống vì mọi người. Ví dụ: Một bác sĩ đang khám bệnh phải tuỳ vào tình trạng của bệnh nhân, tuỳ vào loại bệnh gì... (đó là tuỳ duyên) để cho thuốc đúng bệnh, đúng liều lượng, đúng pháp luật cho phép...(đó là thuận pháp) với tấm lòng lương thiện không chỉ vì tiền cho mình mà vì giúp cho người bệnh được bình phục... (đó là vô ngã vị tha).

Muốn sống được như vậy thì con cần có một tâm hồn sáng suốt định tĩnh trong lành và muốn sống trong sáng suốt định tĩnh trong lành thì con nên thường thận trọng chú tâm quan sát; muốn thận trọng chú tâm quan sát tốt thì con không nên buông lung, thất niệm và mê mờ mà nên thường trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thân tâm trong mọi hoàn cảnh. Được vậy thì sống tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha là tất yếu và cũng không phải là không làm được, phải không con?


trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét