Chia sẻ

Tu tại gia hay xuất gia tốt hơn?

10/01/2012 06:37:00 CH


Kính thưa Thầy, Con là một phật tử sơ cơ xin thầy từ bi chỉ dạy giữa hai hình thức tu:

  1. Một là tu giữa cuộc đời đầy ô nhiễm này, đây cũng là điều kiện để cho những huân tập, nghiệp báo từ vô thỉ kiếp có cơ hội khởi lên để chúng ta nhận diện rồi nó được hóa giải.
  2. Hai là tu ở một nơi thanh vắng ví dụ như xây một cái am trên núi để chúng ta dễ dàng an lạc, nhưng không có cơ hội để nhận diện những huân tập, nghiệp báo từ vô thỉ kiếp. Như vậy khi tâm thanh tịnh rồi thì chúng có tự được hóa giải không?

Theo thầy hai con đường trên con đường nào là ưu việt hơn? Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy.

Trả lời:
Cả hai đều đúng khi tùy duyên thuận pháp. Một người mới tập lái xe thì nên lái trong chỗ yên tĩnh, sau đó lái được thì phải lái trong điều kiện giao thông hàng ngày, đến khi lái đâu cũng được thì cũng không phải cứ lái suốt ngoài đường mà cũng cần một chỗ thanh vắng để nghỉ ngơi. Người ta sai lầm ở chỗ là chọn một phía mà quên phía kia.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét