Bản ngã

Tôi và của tôi...?

10/19/2012 03:23:00 CHChúng ta ai cũng biết rõ cái nào là thuộc sở hữu của TÔI, nhưng khi hỏi TÔI LÀ AI? Thì lại lúng túng không thể xác định rõ ràng.

Chỉ cần nhìn sơ đồ này là thấy cuộc sống của chúng ta khổ thế nào vì có quá nhiều điều phải lo toan ah! Nếu là của tôi thì phải lo chứ sao. Còn nếu không còn là của tôi thì lo làm gì cho mất công?

Theo Đức Phật dạy thì không có gì là Tôi và của Tôi cả, tất cả chỉ là ảo tưởng. Vậy còn lo gì nữa...!

PT

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét