Thơ

Sao anh lại nói tôi là da màu?

10/04/2012 09:53:00 SA


Khi tôi sinh ra, tôi màu đen
Khi tôi lớn lên, tôi màu đen
Khi tôi đi dưới mặt trời, tôi màu đen
Khi tôi sợ, tôi màu đen
Khi tôi đau, tôi màu đen
Và khi tôi chết, tôi cũng màu đen.

Anh nói rằng anh trắng
Khi anh sinh ra, anh màu hồng
Khi anh lớn lên, anh màu trắng
Khi anh đi dưới mặt trời, anh màu đỏ
Khi anh lạnh, anh màu xanh
Khi anh sợ, anh màu vàng
Khi anh đau, anh màu tái (lục)
Và khi anh chết, anh màu xám
Và tại sao anh lại nói tôi là da màu!

Bài thơ được tổ chức UN bình chọn là bài thơ hay nhất.
Bài thơ được viết bởi một đứa bé Châu Phi!

When I born, I black 
When I grow up, I black : 
When I go in Sun, I black 
When I scared, I black 
When I sick, I black 
And when I die, I still black.

And you white fellow 
When you born, you pink 
When you grow up, you white 
When you go in sun, you red 
When you cold, you blue 
When you scared, you yellow 
When you sick, you green 
And when you die, you grey 
And you calling me colored?

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét