Truyện vui

Có ai thành công?

10/06/2012 10:19:00 SA

Một đệ tử vui mừng chạy tới khoe với sư phụ:
- Thưa sư, con đã thành công rồi. Con đã hoàn toàn buông bỏ được bản ngã, ảo tưởng về cái tôi và của tôi rồi thưa sư!!!
Sư phụ cười hỏi:
- Thế cái người vừa mới thành công ấy là ai vậy?
Đệ tử:
- ?!


Những bài viết liên quan

0 Nhận xét