Thơ

Sống vậy là được!

9/10/2012 02:32:00 CH

Sống một kiếp người, bình an là được.
2 bánh 4 bánh, chạy được là được.
Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được.
Người xấu người đẹp, dễ coi là được.

Người già người trẻ, miễn khỏe là được.
Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được.
Ông xã về trễ, miễn về là được.
Bà xã càu nhàu, mình thương là được.

Tiến sĩ cũng được, ban rua cũng được.
Tất cả phiền não, biết xả là được.
Kiên trì cố chấp, biết quên là được.
Bạn bè gần xa, nhớ nhau là được.

Không phải có tiền, muốn gì cũng được.
Tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được.
Ai đúng ai sai, trời biết là được.
Tích đức tu than, kiếp sau cũng được.

Thiên địa vạn vật, tùy duyên là được.
Có rất nhiều việc, nhìn xa sẽ được.
Nói nhiều như vậy, hiểu được là được.
Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được.
Song Cương sưu tầm

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét