Thơ

Nhất vị pháp

9/13/2012 01:50:00 CH


Giọt sương rơi trên lá
Vạt nắng cuối chân đồi
Con cò đang làm tổ
Có phaỉ chăng là Pháp ?


Em bé đang bú sữa
Người nông dân cày ruộng
Cô gái đang cầu nguyện
Có phải chăng là Pháp ?


Người Mẹ buồn mất con
Người ta vui ngày cưới
Bao khổ não, buồn vui
Có phải chăng là Pháp?...


Đức Phật đã dạy rằng :
Vạn sự ở trên đời
Tất cả đều là Pháp
Đến - Đi theo vô thường


Với các Pháp trong đời
Nếu ta nhìn như thật
Với tâm hồn sáng trong
Không nghĩ suy dao động
Chính là Pháp Giải thoát
Nhất vị Pháp vĩnh hằng!
Chẳng có ai cả

Những bài viết liên quan

1 Nhận xét